ImunOcube Conditii generale

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL COMPANIEI MAXLOER

Prezentul regulament stabileste normele si principiile de conduita si etica in cadrul companiei MAXLOER, precum si statutul, drepturile si obligatiile fiecarui partener.


Prevederi generale:
1. Scopul de baza al activitaţii comerciale MAXLOER este cresterea rulajului produselor si serviciilor oferite clientilor finali.
2. Orice client care s-a inregistrat pe acest website, automat devine Partener si beneficiaza de toate avantaje oferite de compania Maxloer.
3. Partenerul MAXLOER poate promova produsele companiei si sa fie rasplatit prin programul de fidelizare ImunOcash+.
4. Partenerul MAXLOER nu trebuie sa interpreteze in maniera proprie descrierile produselor cuprinse in documentele oficiale ale companiei.
5. Partenerul trebuie sa promoveze produsele MAXLOER numai conform dispozitiilor prezentului regulament.
6. Orice reclamatie la adresa directiei companiei MAXLOER se face in scris, se transmite prin posta sau e-mail, se înregistreaza si se solutioneaza in termen maxim de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii.


Partenerii nu sunt angajati sau salariati MAXLOER

Partenerul MAXLOER desfasoara activitatea independent. Nu este angajat, nici salariat. Partenerul poarta raspunderea numai pentru obligatiile si cheltuielile legate de dezvoltarea propriei activitati. Compania nu raspunde de obligatiile legale a Partenerului.

Publicarea in presa, internet, utilizarea denumirii, a marcii si drepturile de autor

MAXLOER isi rezerva dreptul de producator si asigura pastrarea proprietatii intelectuale. Ca urmare, Partenerul poate folosi numai materialele elaborate nemijlocit de compania MAXLOER.

Partenerul nu poate emite, prezenta sau folosi orice materiale care conţin sau descriu simbolurile, denumirile, marca de firma, marcile comerciale ce aparţin in totalitate companiei MAXLOER, daca aceste actiuni nu au aprobarea companiei.

In cazul in care Partenerul vrea sa publice in presa scrisa, trebuie sa obtina acordul administratiei MAXLOER.

Toate descrierile produselor trebuie sa corespunda cu cele continute in publicatiile oficiale ale companiei.

Activitatea juridica si financiara a Partenerului

Partenerul trebuie sa-si desfasoare activitatea avand intreaga raspundere profesionala, juridica si financiara. Semnand conventia cu compania in format electronic prin completarea acestui formular, Partenerul confirma prin aceasta absenta oricaror cauze care sa impiedice sau sa ingreuneze indeplinirea obligatiilor contractuale in relatia cu compania MAXLOER.

Forţa majora

Nici compania si nici partenerii sai nu poarta raspunderea pentru posibilele intarzieri in ceea ce priveste aprovizionarea, onorarea comenzilor sau orice neindeplinire a clauzelor contractului in cazul in care devine irealizabil din punct de vedere comercial: greve, razboaie, incendii, hotarari şi actiuni ale organelor statale competente, alte obstacole necontrolabile, etc.

MAXLOER isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oricand considera ca este necesar. Modificarile posibile intra in vigoare din momentul publicarii lor pe site-ul oficial al companiei, sau dupa anuntarea prin alte mijloace electronice. Astfel de modificari sunt valabile pentru toti membrii. Compania isi rezerva dreptul de a corecta greselile si omisiunile atat in prezentul Regulament, cat si in alte documente publicate.

Prin inregistrarea pe acest website, devin Partener Maxloer, declar ca am luat la cunostinta, sunt de acord si ma oblig sa respect regulile din aceast regulament.

Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie al acestora si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice.

Maxloer srl are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs, un membru al familiei dvs sau o alta persoana. Scopul colectarii datelor este de a onora comenzile, de a trimite corespondenta si de a realiza statistici proprii.In acest context este necesara furnizarea datelor dvs personale pentru onorarea comenzii. In caz contrar, refuzul dvs duce la imposibilitatea plasarii pe acest site comenzilor si a prelucrarii lor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea acestora.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate, va puteti adresa in format electronic cu o cerere scrisa. Datele dvs nu vor fi transferate altor persoane.

Alegeti oferta